Añadir a mi selección
CARMEN JONES

CARMEN JONES

Otto PREMINGER

País : Estados unidos

LES AMANTS CRUCIFIÉS
En Competición – Largometrajes

CHIKAMATSU MONOGATARI

Dirigida por : Kenji MIZOGUCHI

País : JAPÓN

Créditos

Kenji MIZOGUCHI - Director

Yoshitaka YODA - Guión/ Diálogos

Matsutaro KAWAGUCHI - Guión/ Diálogos

Kazuo MIYAGAWA - Imagen

Fumio HAYASAKA - Música

Kanji SUGANUMA - Montaje

Hiroshi MIZUTANI - Decorado

Elenco

Haruo TANAKA - Doki

Kyoko KAGAWA - Osan

Kazuo HASEGAWA - Mohei

Eitaro SHINDO - Ishun

Yoko MINAMIDA - Otama

Sakae OSAWA - Sukeemon

Ichiro SUGAI - Genbei

Film poster © DR

En Competición – Largometrajes En salas el Kenji MIZOGUCHI

CHIKAMATSU MONOGATARI

Separar las direcciones con comas * Campos obligatorios

Separar las direcciones con comas * Campos obligatorios
.

.

.