Hans NIETER

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Agnès VARDA

Agnès VARDA

女导演
Barbet SCHROEDER

Barbet SCHROEDER

导演
LEE Chang-Dong

LEE Chang-Dong

导演
Christophe HONORÉ

Christophe HONORÉ

Dexter FLETCHER

Dexter FLETCHER

编剧, 导演
Guillaume NICLOUX

Guillaume NICLOUX

导演
Volker SCHLÖNDORFF

Volker SCHLÖNDORFF

导演
Xavier DOLAN

Xavier DOLAN

导演, 男演员
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。