Jack MCELHONE

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Agnès VARDA

Agnès VARDA

女导演
Chetan ANAND

Chetan ANAND

HAN Fengyu

HAN Fengyu

导演
KORE-EDA Hirokazu

KORE-EDA Hirokazu

导演, 编剧
Istvan GAAL

Istvan GAAL

导演
Jean RENOIR

Jean RENOIR

编剧, 导演
Jean-Pierre DARDENNE

Jean-Pierre DARDENNE

导演, 编剧
Miklós JANCSÓ

Miklós JANCSÓ

导演
Philippe DE BROCA

Philippe DE BROCA

编剧, 导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。