Magaly CAMPOS

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Agnès VARDA

Agnès VARDA

女导演
Andrey ZVYAGINTSEV

Andrey ZVYAGINTSEV

导演、编剧
Elia KAZAN

Elia KAZAN

导演
Gaspar NOE

Gaspar NOE

导演
KORE-EDA Hirokazu

KORE-EDA Hirokazu

导演, 编剧
Juho KUOSMANEN

Juho KUOSMANEN

导演
Jamie DACK

Jamie DACK

Ken LOACH

Ken LOACH

导演
Maksim SHAVKIN

Maksim SHAVKIN

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。