Sergio BAZZINI

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

André TÉCHINÉ

André TÉCHINÉ

导演
Federico FELLINI

Federico FELLINI

Miklós JANCSÓ

Miklós JANCSÓ

导演
Nanni MORETTI

Nanni MORETTI

导演
Olivier ASSAYAS

Olivier ASSAYAS

导演
Philippe DE BROCA

Philippe DE BROCA

编剧, 导演
René CLÉMENT

René CLÉMENT

导演
Shôhei IMAMURA

Shôhei IMAMURA

编剧
ZHANG Yimou

ZHANG Yimou

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。