Share

Directors

Abbas KIAROSTAMI

Abbas KIAROSTAMI

Director, Actor
Gus VAN SANT

Gus VAN SANT

Script Writer
KORE-EDA Hirokazu

KORE-EDA Hirokazu

Director, Script Writer
Léa  KRAWCZYK

Léa KRAWCZYK

Lik Wai YU

Lik Wai YU

Mauro BOLOGNINI

Mauro BOLOGNINI

Rolf DE HEER

Rolf DE HEER

Script Writer, Actor
Souleymane CISSE

Souleymane CISSE

Director, Director, Actor
Walter SALLES

Walter SALLES

Director
.

.

.