Add to my selection
LE CHEVAL FANTÔME
In Competition - Feature Films

MABOROSHI NO UMA

Directed by : Koji SHIMA

Country : JAPAN

Credits

Koji SHIMA - Director

Koji SHIMA - Script / Dialogue

Kimiyuki HASEGAWA - Script / Dialogue

Michio TAKAHASHI - Cinematography

Koji SHIMA - Music

Seitaro OMORI - Music

Casting

Yoshiro KITAHARA - Tokio

Kuniko MIYAKE - Hagino

Bontaro MIAKE - Yasuke

Yukihiro IWATARE - Jiro

Eijiro YANAGI - Hyogoro

Koreya SENDA - Hamamura

Ayako WAKAO - Yukie

Film poster © DR

.

.

.