Add to my selection
LE CHEVAL FANTÔME
In Competition – Feature Films

MABOROSHI NO UMA

Directed by : Koji SHIMA

Country : JAPAN

Credits

Koji SHIMA - Music

Koji SHIMA - Director

Koji SHIMA - Script / Dialogue

Kimiyuki HASEGAWA - Script / Dialogue

Michio TAKAHASHI - Cinematography

Seitaro OMORI - Music

Casting

Ayako WAKAO - Yukie

Yoshiro KITAHARA - Tokio

Koreya SENDA - Hamamura

Kuniko MIYAKE - Hagino

Bontaro MIAKE - Yasuke

Yukihiro IWATARE - Jiro

Eijiro YANAGI - Hyogoro

Film poster © DR

In Competition – Feature Films Released on Koji SHIMA

MABOROSHI NO UMA

Separate addresses with a comma * * * Required fields

Separate addresses with a comma * * * Required fields
.

.

.