Add to my selection
MARTY

MARTY

Delbert MANN

Country : United states of america

Film poster
In Competition - Feature Films

ONNA NO KOYOMI

Directed by : Seiji HISAMATSU

Country : JAPAN

Credits

Seiji HISAMATSU - Director

Sakae TSUBOI - Script / Dialogue

Hiroshi SUZUKI - Cinematography

Ichiro SAITO - Music

Toshio GOTO - Film Editor

Tomoo SHIMOGAWARA - Set decorator

Casting

Takako TAKAGI - Yukiko Todoroki

Kayano MATSUE - Ranko Hanai

Huniko HINATA - Yoko Sugi

Mie HINATA - Kyoko Kagawa

Michi SAHEKI - Kinuyo Tanaka

.

.

.