Add to my selection
Film poster

SEVEN YEARS IN TIBET

Hans NIETER

Country : United kingdom

LE CHRIST EN BRONZE
In Competition - Feature Films

SEIDO NO KIRISUTO

Directed by : Minoru SHIBUYA

Country : JAPAN

Credits

Minoru SHIBUYA - Director

Yoshiro NAGAYO - Script / Dialogue

Ryosuka SAITO - Script / Dialogue

Hiroyuki NAGAOKA - Cinematography

Tatsuo HAMADA - Set decorator

Yoshi SUGIHARA - Film Editor

Toshiro MAYUZUMI - Music

Casting

Akira ISHIHAMA - Kichisaburo, son jeune frère

Kyoko KAGAWA - Monica, sa fille

Kinzo SHIN - Magoshiro Tomii

Isuru YAMADA - Kimika, une courtisane

Shinobu ARAKI - Tamon Fujita

Osamu TAKIZAWA - Christofa Ferrera

Eiji OKADA - Yusa Haguiwara

Film poster © DR

.

.

.