Añadir a mi selección
Cartel de la película

SEVEN YEARS IN TIBET

Hans NIETER

País : Reino unido

LE CHRIST EN BRONZE
En Competición – Largometrajes

SEIDO NO KIRISUTO

Dirigida por : Minoru SHIBUYA

País : JAPÓN

Créditos

Minoru SHIBUYA - Director(a)

Yoshiro NAGAYO - Guión/ Diálogos

Ryosuka SAITO - Guión/ Diálogos

Hiroyuki NAGAOKA - Imagen

Toshiro MAYUZUMI - Música

Yoshi SUGIHARA - Montaje

Tatsuo HAMADA - Decorado

Elenco

Akira ISHIHAMA - Kichisaburo, son jeune frère

Kyoko KAGAWA - Monica, sa fille

Kinzo SHIN - Magoshiro Tomii

Isuru YAMADA - Kimika, une courtisane

Shinobu ARAKI - Tamon Fujita

Osamu TAKIZAWA - Christofa Ferrera

Eiji OKADA - Yusa Haguiwara

Film poster © DR

.

.

.