Gheorghe MAGHI

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Arturo RIPSTEIN

Arturo RIPSTEIN

导演
Alejandro González IÑÁRRITU

Alejandro González IÑÁRRITU

导演, 制片, 编剧
Barbet SCHROEDER

Barbet SCHROEDER

导演, 男演员
François DUPEYRON

François DUPEYRON

编剧
Jacques BECKER

Jacques BECKER

编剧
Karim DRIDI

Karim DRIDI

编剧
Mathieu AMALRIC

Mathieu AMALRIC

导演, 男演员, 编剧
Maha HAJ

Maha HAJ

女导演
Pietro GERMI

Pietro GERMI

编剧, 导演
Pierre RISSIENT

Pierre RISSIENT

.

.

.