Karen COLSTON

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Alejandro González IÑÁRRITU

Alejandro González IÑÁRRITU

导演, 制片, 编剧
Aida BEGIC

Aida BEGIC

女导演
Alice ROHRWACHER

Alice ROHRWACHER

女导演, 编剧
Ken LOACH

Ken LOACH

导演
Luchino VISCONTI

Luchino VISCONTI

导演
Luc DARDENNE

Luc DARDENNE

导演, 编剧
Matteo GARRONE

Matteo GARRONE

导演
Nanni MORETTI

Nanni MORETTI

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。