Kim GORDON

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

Aleksandar PETROVIC

Aleksandar PETROVIC

导演, 男演员
Anahita GHAZVINIZADEH

Anahita GHAZVINIZADEH

女剪辑师, 编剧
Bruno DUMONT

Bruno DUMONT

导演, 编剧
Fatih AKIN

Fatih AKIN

导演
Jane CAMPION

Jane CAMPION

女演员
Jean-Luc GODARD

Jean-Luc GODARD

导演, 男演员
Karim MOUSSAOUI

Karim MOUSSAOUI

编剧
Nagisa OSHIMA

Nagisa OSHIMA

Sébastien LIFSHITZ

Sébastien LIFSHITZ

编剧
.

.

.