T. KONIUKHOVA

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

André TÉCHINÉ

André TÉCHINÉ

导演
KORE-EDA Hirokazu

KORE-EDA Hirokazu

导演, 编剧
John HUSTON

John HUSTON

编剧, 导演
Ken LOACH

Ken LOACH

导演
Kent JONES

Kent JONES

导演
Nagisa OSHIMA

Nagisa OSHIMA

Pedro ALMODÓVAR

Pedro ALMODÓVAR

导演、编剧、制片人
Stefano MORDINI

Stefano MORDINI

导演
Sergei LOZNITSA

Sergei LOZNITSA

导演
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。