Zdravko VELIMIROVIC

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

André TÉCHINÉ

André TÉCHINÉ

导演
François TRUFFAUT

François TRUFFAUT

导演, 编剧
Jodie FOSTER

Jodie FOSTER

女导演, 女演员
Lukas DHONT

Lukas DHONT

导演
Lars Von Trier

Lars Von Trier

编剧
Miklós JANCSÓ

Miklós JANCSÓ

导演
Nanni MORETTI

Nanni MORETTI

导演
Pablo TRAPERO

Pablo TRAPERO

导演
Valentina MAUREL

Valentina MAUREL

上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。