Gabriel D’Almeida Freitas – Matthias et Maxime ( Matthias and Maxime )

Gabriel D'Almeida Freitas - Matthias et Maxime ( Matthias and Maxime ) © Laurent Emmanuel / AFP