Julio Madiaga (AS RAFAEL ROCO JR.)

Films présentés

MAYNILA: SA MGA KUKO NG LIWANAG

Cannes Classics, 2013Interprète