ASHIZAWA Akiko

Feature films

SANPO SURU SHINRYAKUSHA

Un Certain Regard, 2017Director of Photography

KISHIBE NO TABI

Un Certain Regard, 2015Director of Photography

TOKYO SONATA

Un Certain Regard, 2008Cinematography