Alfonso SOCITO

Feature films

MAYNILA: SA MGA KUKO NG LIWANAG

Cannes Classics, 2013Production Design