Mitsuko BAISHO

Japan

Feature films

AKAI HASHI NOSHITANO NURUI MIZU

In Competition - Feature Films, 2001Actor

UNAGI

In Competition - Feature Films, 1997Actor

DREAMS

Out of Competition, 1990Actor

ZEGEN

In Competition - Feature Films, 1987Actor

KAGEMUSHA

In Competition - Feature Films, 1980Actor