LIU Weixin

Set Designer

China

Feature films

FENG LIU YI DAI

In Competition - Feature Films, 2024

JIANG HU ER NV

In Competition - Feature Films, 2018Production Design