Xiaohui ZHAI

Script Writer

China

Feature films

PO SUI TAI YANG ZHI XIN

In Competition - Short Films, 2022Screenplay