Koji Yakusho & Zar Amir Ebrahimi – PERFECT DAYS, Prix d’interprétation masculine

Koji Yakusho & Zar Amir Ebrahimi - PERFECT DAYS, Prix d'interprétation masculine © CHRISTOPHE SIMON / AFP