Add to my selection
Film poster

KÉT VALLOMÁS

Márton KELETI

Country : Hungary

Film poster
In Competition – Feature Films

KOME

Directed by : Tadashi IMAI

Country : JAPAN

Credits

Tadashi IMAI - Director

Yasutaro YAGI - Script / Dialogue

Shunichiro NAKAO - Cinematography

Yasushi AKUTAGAWA - Music

Yoshiki NAGASAWA - Film Editor

Seigo SHINDO - Set decorator

Casting

Yuko MOCHIZUKI - Yone mère de Chiyo

Toshiko OKADA - Sadako, soeur de Senkichi

Isao KIMURA - Senkichi chef des garçons vill

Shinjiro EHARA - Tsuguo

Masako NAKAMURA - Chiyo, fiancée de Tsuguo

In Competition – Feature Films Released on Tadashi IMAI

KOME

Separate addresses with a comma * * * Required fields

Separate addresses with a comma * * * Required fields
.

.

.