Lucjan KASZYCKI

参与戛纳电影节的影片

分享

导演

André TÉCHINÉ

André TÉCHINÉ

导演
Bruce BERESFORD

Bruce BERESFORD

Etienne KALLOS

Etienne KALLOS

Jaime ROSALES

Jaime ROSALES

Nuri Bilge CEYLAN

Nuri Bilge CEYLAN

导演
René CLÉMENT

René CLÉMENT

导演
Roman POLANSKI

Roman POLANSKI

导演, 编剧
Steven SPIELBERG

Steven SPIELBERG

导演, 男演员
Yang QIU

Yang QIU

导演, 编剧
上映日期

用逗号分隔地址 * 必填项
}}
.

.

.

12 : 06 : 34 : 57
5月14日至25日,追踪第72届

戛纳电影节盛况,敬请登陆电影节官方网站

继续访问本网站,
即代表您接受在遵守隐私保护政策的基础上,安装和使用将用于广告宣传的cookies。