JAPAN

Koji WAKAMATSU

Koji WAKAMATSU

Films presented at Cannes

11.25 JIKETSU NO HI, MISHIMA YUKIO TO WAKAMONOTACHI 11/25 THE DAY MISHIMA CHOSE HIS OWN FATE 2012 Un Certain Regard Director , Script / Dialogue
Share

Directors

Ana MARISCAL

Ana MARISCAL

Script Writer
Eldar SHENGELAIA

Eldar SHENGELAIA

Director
Karim AÏNOUZ

Karim AÏNOUZ

Director, Script Writer
Kiwi CHOW

Kiwi CHOW

Director
Marie KREUTZER

Marie KREUTZER

Script Writer, Director
Pepi GINSBERG

Pepi GINSBERG

Director
Roberto ROSSELLINI

Roberto ROSSELLINI

Director, Script Writer
.

.

.